Eurochance -- Language courses for blind and visually impaired

Eurochance

Záměrem projektu Eurochance, který proběhl v letech 2003-2006, bylo rozšířit pracovní příležitosti pro nevidomé a zrakově postižené, zlepšit jejich kvalifikaci a dovednosti a seznámit odbornou veřejnost s jejich znalostmi a schopnostmi. Primárním výsledkem projektu jsou digitální interaktivní učebnice anglického a německého jazyka s profesním zaměřením vhodné i pro samostudium. Na tento projekt navázal Eurochance 2 a další projekty, ve kterých se hloubka i záběr dostupných jazykových učebnic rozšířily. Veškeré výsledky projektu jsou k dispozici bezplatně.

Pro aktuální informace o postupu projektu a dostupných výsledcích přejděte na http://www.langschool.eu .